Lessen remedial teaching van 50 minuten met begeleiding op het gebied van:

Begrijpend lezen
Lezen en spellen
Rekenen
Rekenen automatiseren