Zorgarrangementen 
Rekenen
Lezen en spelling
Begrijpend lezen
Ondersteuning op maat in samenspraak met de intern begeleider en leerkrachten.  

Reken- en taalbeleid
Kwaliteitszorg onderwijs
Advies bij ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 in de groep. 
Coördinatie rekenen en taal