Caroline kon op een deskundige manier, met verschillende onderzoeken, goed duidelijk maken tegen welke leerproblemen ze precies aanliep. Samen zijn ze toen wekelijks aan de slag gegaan.

In 2016 hebben we contact gezocht met Caroline omdat de schoolresultaten van onze dochter achter bleven bij het beeld dat we kenden van haar vermogen om te leren. Ze had steeds minder plezier in school en begon aan zichzelf te twijfelen. Ze zat toen in groep 7.

Eerder in haar schooltijd werd al duidelijk dat ze een autisme spectrum stoornis heeft waardoor er verschillende aanpassingen gedaan waren op school en thuis. Hierdoor was er op school al extra aandacht voor de wijze waarop de lesstof werd aangeboden. Ondanks dat bleef het voor ons en de leerkrachten onduidelijk waarom haar resultaten niet lieten zien wat ze daadwerkelijk kon.
Caroline kon op een deskundige manier, met verschillende onderzoeken, goed duidelijk maken tegen welke leerproblemen ze precies aanliep. Samen zijn ze toen wekelijks aan de slag gegaan.

Het zelfvertrouwen en leervermogen van onze dochter groeide en ze kreeg weer plezier in het leren. Doordat Caroline gebruik maakt van verschillende leer- en lesmethodes, afgestemd op het kind, is het leuk om 1 op 1 aandacht te krijgen zonder daarbij een uitzondering te zijn.
Het was erg fijn dat ze onder schooltijd zelf naar haar toe kon gaan en het geen extra belasting gaf buiten school. Ook de lijntjes met school waren zo makkelijk gelegd waardoor ze het geleerde op school meteen in de praktijk kon brengen.

Ze is gegroeid door de prettige en duidelijke begeleiding van Caroline waardoor we ook een goede keuze konden maken voor het voortgezet onderwijs. Nu ze op de middelbare school zit hebben we nog steeds profijt van de tips en adviezen die Caroline toen gegeven heeft. Met name bij het plannen, organiseren en structuur aanbrengen in de lesstof bewijst dit nog steeds zijn meerwaarde.

Ze weet nu wat ze kan en dat geeft zelfvertrouwen!