Caroline is rustig en geduldig en sloot aan bij het niveau van Ilse en haar manier van denken. Hierdoor is Ilse altijd met plezier naar Caroline gegaan.

Het signaal dat er iets meer aan de hand kon zijn dan ‘rekenen is niet haar sterkste kant’ kwam toen het gat tussen rekenen en de overige vakken steeds groter werd. In overleg met de basisschool is onze dochter getest en daaruit bleek dat zij dyscalculie heeft. Omdat school niet de begeleiding kon bieden die nodig was, hebben wij Caroline gevraagd om Ilse (11) te helpen.

Tijdens de individuele begeleiding heeft Ilse geleerd om rekensommen gestructureerd aan te pakken op een manier die bij haar past, en niet in paniek te raken wanneer ze iets niet snapte. Hierdoor heeft ze geleerd meer ontspannen met rekenen om te gaan, en ontdekte ze dat er heel veel was wat ze wel kon.

De manier waarop Caroline Ilse begeleidde heeft hier zeker aan bijgedragen. Caroline is rustig en geduldig en sloot aan bij het niveau van Ilse en haar manier van denken. Hierdoor is Ilse altijd met plezier naar Caroline gegaan.

Ook voor ons als ouders was het fijn dat Caroline de begeleiding op zich nam. Zij wist waar ze het over had, reageerde snel op vragen en gaf heldere uitleg over haar behandelplan. Ook stond ze in nauw contact met school zodat ze op de hoogte was van wat er in de klas behandeld werd en kon overleggen wanneer nodig. Wat dat betreft heeft ze ons heel wat zorg uit handen genomen, en we bevelen haar dan ook van harte aan!